REGULAMIN 4. CERAMICZNEGO XTRABIKE MARATHONU MTB 2017

W BOLESŁAWCU

 

 1. Cel imprezy:
 • popularyzacja kolarstwa MTB
 • poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
 • promocja roweru, jako sposobu na spędzenie wolnego czasu
 • promocja regionu, jako terenów przyjaznych rowerzystom i turystyce
 • wyłonienie najlepszych kolarzy w wyścigu MTB
 1. Nazwa imprezy:

Ceramiczny XtraBike Maraton MTB Bolesłąwiec 2017

 1. Organizator:

KLUB KOLARSKI XTRABIKE BOLESŁAWIEC,

Ul. Łokietka 3a, 59.700 Bolesławiec

Dyrektor zawodów: Mariusz Lickiewicz (tel. kontaktowy: 793-180-003)

Dyrektor sportowy: Wojciech Bączek

Dyrektor Zabezpieczenia: Maciej Zamorski

Sędzia Główny: …………………………

Mail mariuszlickiewicz@wp.pl

Inne informacje: http://ceramiczne-mtb.pl/

 

Szpital dyżurny: Szpital Powiatowy w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, tel. 75 7380000, numer alarmowy 999

 

 1. Miejsce i termin:

19 sierpnia 2017 – sobota

Biuro zawodów: Bulwar nad Bobrem okolice Wiaduktu Kolejowego, ul Wróblewskiego (droga krajowa nr 94)

Start i meta: okolice Wiaduktu Kolejowego, ul. Wróblewskiego

 

 

 1. Dystanse:

MINI: 35km

MEGA: 60 km

 1. Program imprezy:

19.08.2017 – sobota

 • 7.30 – 10.30 – zapisy w biurze zawodów
 • 10.30 – odprawa techniczna
 • 11.00 – start wszystkich dystansów
 • 12: 30 – orientacyjny przyjazd zwycięzcy dystansu Mini
 • 14.00 – orientacyjny przyjazd zwycięzcy dystansu Mega
 • 15.00 – dekoracje zwycięzców, losowanie nagród

 

 1. Kategorie wiekowe:

KOBIETY

 • K1 – od 14 do 17lat (rok urodzenia 2000-2003)
 • K2 – od 18 do 24 lat (rok urodzenia 1993-1999)
 • K3 – od 25 do 35 lat (rok urodzenia 1982-1992)
 • K4 – od 36 do 45 lat (rok urodzenia 1972-1991)
 • K5 – od 46 + (rok urodzenia 1971 i starsze)

 

MĘŻCZYŹNI

 • M1 – od 14 do 17 lat (rok urodzenia 2000-2003)
 • M2 – od 18 do 30 lat (rok urodzenia 1987-1999)
 • M3 – od 31 do 40 lat (rok urodzenia 1977-1986)
 • M4 – od 41 do 50 lat (rok urodzenia 1967-1976)
 • M5 – od 51 do 60 lat (rok urodzenia  1957-1966)
 • M6 – od 61 (rok urodzenia  1956 i starsi) – zmiana w regulaminie

 

 1. Opłaty

Wszystkie dystanse:

 • Dorośli: 50 zł przy zapisach przez Internet, 70 zł w dniu zawodów.
 • Młodzież 14-17 lat: 40 zł przy zapisach przez Internet, 60 zł w dniu zawodów.

Zniżka opłaty startowej dla drużyn od 3 zawodników – 40 zł za 1 zawodnika przy zapisach przez Internet, 50 zł w dniu zawodów.

Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów, przekazów pocztowych na konto Organizatora lub wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora lub Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub przekazie pocztowym należy zaznaczyć w tytule opłaty edycję, której opłata dotyczy oraz imię i nazwisko zawodnika np.: „opłata startowa Jan Kowalski – CXBM 2017”.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i przekazów pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Dane do przelewu:

 • Nazwa: Klub Kolarski Xtrabike Bolesławiec
 • Nr konta: 81 1750 0012 0000 0000 3646 1624
 1. Warunki uczestnictwa:1. Wpisanie się na listę uczestników przez Internet lub w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
  2. Dokonanie opłaty startowej.
  3. Każdy uczestnik po podpisaniu oświadczenia otrzyma numer startowy (numer startowy należy zwrócić na mecie).
  4. Prawo startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby poniżej 18 roku mogą startować za pisemną zgodą rodzica rodzica lub opiekuna.|
  5. Prawo startu w zawodach dla osób w przedziale 14-17 lat przysługuje tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
  6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
  7. Każdy uczestnik maratonu zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym oraz na technicznie sprawnym rowerze.
  8. Uczestnicy powinni posiadać telefon komórkowy umożliwiający w sytuacji awaryjnej kontakt z Organizatorem.
  9. Nie ma możliwości udziału w wyścigu i klasyfikacji zawodników jadących na rowerach ze wspomaganiem elektrycznym. Dopuszcza się udział zawodników posługujących się takim sprzętem pod warunkiem zgłoszenia tego Organizatorowi – zawodnik taki nie będzie klasyfikowany.
  10. W przypadku stwierdzenia podczas wyścigu na trasie jazdy przez zawodnika na sprzęcie, który nie został zgłoszony przed wyścigiem zostaje on zdyskwalifikowany.

10. Maraton

1. Wyścig od startu ostrego zostanie przeprowadzony po drogach leśnych i polnych. Na trasie występuje jeden przejazd przez drogę publiczną oraz jeden odcinek w pasie chodnika drogi publicznej zabezpieczany przez służby porządkowe Organizatora i Policję. Ewentualne odstępstwa i zmiany trasy, Z WYJĄTKIEM ODCINKA PO DRODZE PUBLICZNEJ, wynikłe z przyczyn niezależnych od Organizatora zostaną ogłoszone podczas odprawy technicznej.

2. Start wszystkich dystansów o godz. 11.00. Sędzia główny zawodów może zadecydować o zastosowaniu przerw technicznych pomiędzy startem poszczególnych sektorów.

3. Przewiduje się start zawodników z następujących sektorów startowych:

 • Sektor 1 – do sektora przypisani będą zawodnicy, którzy startowali w dwóch poprzednich edycjach zawodów oraz mogący wykazać się startem w pięciu dowolnych zawodach MTB w bieżącym sezonie lub przypisani do niego na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Wyścigu.
 • Sektor 2 – do sektora przypisani będą pozostali zawodnicy
 1. Trasa maratonu będzie oznakowana tabliczkami kierunkowymi i taśmą znakującą oraz zabezpieczona przez porządkowych w żółtych kamizelkach odblaskowych, obsługę sędziowska, osoby na punktach kontrolnych i pilotów na motocyklach/quadach. Przy biurze zawodów lub w wyznaczonych przez Organizatora miejscach i na mecie będzie lekarz i pomoc medyczna.
 2. Wybór dystansu należy dokonać podczas zgłoszenia. Zmiana dystansu podczas wyścigu nie będzie jednak skutkowała dyskwalifikacją. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację. Na punktach kontrolnych mogą znajdowac się urządzenia rejestrujące obraz. Dyskwalifikacja może nastąpić również po analizie zapisanego obrazu w terminie 14 dni od zakończenia zawodów – skutkować ona będzie odebraniem zdyskwalifikowanemu zawodnikowi zdobytych/przyznanych nagród.
 3. Na trasie Maratonu będzie znajdował się punkt żywieniowy i serwisowy, na którym uczestnicy maratonu będą mogli dokonać drobnych napraw.
 4. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury i wzajemnego szacunku.

 

 1. Pomiar czasu

Podczas 4. CXBM 2017 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Warunkiem zarejestrowania czasu zawodnika jest posiadanie numeru startowego z chipem.

 

 1. Świadczenia dla uczestników:

 

 • bufety na trasie i na mecie
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • bezpłatny serwis techniczny przed startem
 • stanowisko mycia rowerów na mecie
 • dyplomy i medale
 • trofea sportowe i nagrody rzeczowe dla zwycięzców ( tylko w kategorii Open) oraz trofea sportowe i nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych pod warunkiem osiągnięcia liczby min. 10 startujących w danej kategorii)
 1. Klasyfikacja:

Zawodnicy będą klasyfikowani I nagradzani w następujących kategoriach:

MEGA:

 • OPEN
 • Wszystkie kategorie wiekowe Mega Kobiet i Mężczyzn

MINI:

 • OPEN
 • Wszystkie kategorie wiekowe Mini Kobiet i Mężczyzn

We wszystkich klasyfikacjach nagradzanych będzie trzech najlepszych zawodników w danej kategorii przy czym nagrody rzeczowe będą przyznawane tylko w kategorii Open oraz zaś w poszczególnych kategoriach wiekowych pod warunkiem osiągnięcia liczby min. 10 startujących w danej kategorii.

14. Ochrona środowiska naturalnego:

Trasa w przeważającej mierze prowadzi po terenie Borów Dolnośląskich w obrębie Nadleśnictwa Bolesławiec. Zawodnicy nie mogą naruszać stanu zastanego środowiska naturalnego przez zjeżdżanie poza wyznaczoną trasę lub jej zanieczyszczanie poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

15. Informacje końcowe:

 

 1. W przypadku ewentualności poprowadzenia trasy maratonu po odcinku drogi publicznej – przejazd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic, czy pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników maratonu.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 4. Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat (kat. wiekowa 14-17 lat) wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
 5. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
 7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu Ceramicznego XtraBike Maratonu oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.
 8. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 9. Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
 10. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 12. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 13. Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów zawodów.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów czasowych wjazdu na drugą pętlę (przy dystansie Mega) – uczestnicy zostaną o tym powiadomieni w trakcie odprawy technicznej przed wyścigiem.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
 16. Orientacyjny przebieg trasy maratonu zostanie opublikowany na stronie www (http://ceramiczne-mtb.pl/) oraz profilach społecznościowych związanych z imprezą.

16.  Nagrody

Zwycięscy i nagradzani zawodnicy otrzymają trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe.

Wykaz nagród aktualizowany jest na stronie www.ceramiczne-mtb.pl/nagrody

 

17. Kary

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
 • Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.

 

18. Protesty:

Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji maratonu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu upublicznienia wyników (online lub na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane.

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN DO REGULAMINU W TERMINIE DO 3 DNI OD DATY PLANOWANYCH ZAWODÓW.